Csak az önkormányzati választásokra éri meg nemzetiséginek lenni

A roma szervezetek azt kérik a romáktól, hogy az országgyűlési választások előtt ne regisztráltassák magukat, mint nemzetiség, csak akkor, ha az önkormányzati választások kerülnek sorra. Szerintük erre azért van szükség, mert az új szabályok szerint csak így tudnak élni azon jogukkal, hogy pártlistákra is szavazhassanak. A kezdeményezést többek közt Setét Jenő, az Ide tartozunk roma közösségi hálózat aktivistája indította el, szerinte ugyanis a nemzetiségi regisztrációnak csak az önkormányzati választások idején van értelme.

Magyarázata szerint az országgyűlési választások idején jobb, ha állampolgári jogukkal élnek, mely szerint pártokra adják le a voksukat, és nem éri meg egy kedvezményes mandátumért ezt elveszíteni. Mint mondta, mindez egyébként is sérti az alkotmány előírásait és nemzetközi egyezményeket.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Napjaink | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A népszámlálástól függ, hol lesz nemzetiségi választás

2014 őszén várható a következő nemzetiségi önkormányzati választás, melynek során kizárólag azokon a településeken kerül sor a roma kisebbségi választások kiírására, ahol a 2011-ben tartott népszámlálás alkalmával legalább 30 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek.

Az új jogi szabályozás némiképp aggályos, hiszen a választást szabályozó törvény a népszámlálást követően született, így a magyarországi cigány nemzetiségűek nem tudhatták, milyen vonzata lesz a népszámlálás eredményeinek, ráadásul korrekcióra csupán 2021-ben lesz majd lehetőség.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Napjaink | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Mit jelent az anti-diszkriminációs törvény?

A diszkrimináció nem más, mint emberek egy csoportjának valamely szempont alapján történő megkülönböztetése, adott szempont miatti hátrányos helyzetbe kerülése. Ezzel szemben az angolszász jogból eredő pozitív diszkrimináció kifejezése ugyan gyakran használt, azonban némiképp félrevezető, esetében ugyanis sokkal inkább van szó esélykiegyenlítésről.

A pozitív diszkrimináció ugyanis nem azt jelenti, hogy az emberek egy adott szempont alapján előnyhöz jutnak, pusztán annyit, hogy bizonyos, hátrányt okozó tulajdonságokkal bíró személyek számára biztosítja, hogy egyenlő esélyekkel induljon, mint a társadalom többi tagja. Az anti-diszkriminációs törvény célja, hogy úgy nyújtson esélyegyenlőségi lehetőséget a Magyarországon élő kisebbségek számára, hogy közben nem diszkriminál másokat. Mindemellett esélyegyenlőség megteremtésére nincs lehetőség a jogegyenlőség rovására, hiszen a jogegyenlőség megelőzi az esélyegyenlőséget.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Napjaink | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Szegregáció és gettósodás Budapesten?

A magyarországi roma lakosság problematikája, a cigány családok eloszlását tekintve elsősorban nem a fővárost, hanem az ország északkeleti, valamint a Dunántúlon az északi határ mentén fekvő területeket érinti. Ennek ellenére a kisebbségi lakosság az 1980-as évektől kezdve egyre komolyabb kérdésként jelentkezett a fővárosban is.

Ekkoriban a vezetés úgy próbálta megoldani a cigány lakosság felzárkóztatását, hogy a roma családokat kulturáltabb lakókörnyezetbe telepítette, abban a reményben, hogy így életmódjuk közeledik majd a magyar családokéhoz. A terv azonban meghiúsult, hiszen a helybeli lakosok, valamint a betelepülők közötti civilizációs szakadék túlságosan nagy volt a megfelelő hatás eléréséhez.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Napjaink | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A roma kisebbség szociológiai problémái

A roma kisebbség helyzete nem csak hazánkban, de gyakorlatilag Európa minden országában kardinális kérdés, melynek megoldására eddig nem született megfelelő stratégia. A cigányság mai helyzete nem évtizedek alatt alakult ki, nem a történelem egy pontján marginalizálódtak, hanem valójában soha nem voltak képesek integrálódni teljes mértékben a társadalomba.

A roma kisebbség a XV. században érkezett Közép-Európába, ahol életmódjukkal gyorsan maguk ellen fordították mind a paraszti, mind a városi népességet. Ezt követően, ahogyan azt később látni fogjuk, integrációjukra számos sikeres és kudarcot valló kísérlet történt. Egy dolgot azonban ennek fényében le kell szögezni: a kisebbségi cigány társadalom marginalizálódott életmódja, valamint a velük szemben élő előítéletek több mint fél évezredes múltra tekintenek vissza, így esetükben évszázados gyökerekkel rendelkező szociális problémákkal kell felvenni a harcot.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kultúra, Napjaink | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

2014. évi választás fontossága a cigányság életében

Az új törvényi szabályozásoknak köszönhetően részben megváltozik a 2014-. évi  önkormányzati és az országgyűlési választások menete egyaránt. A 2014-es választásokat követően az önkormányzati képviselő-testületek mandátuma ötéves ciklusra szól majd, míg az országgyűlési választások megmaradnak a korábbi, négyéves ciklusban.

A magyarországi cigányság életében is számos változást hoz majd az új választási rend. Az úgynevezett etnobiznisz visszaszorítása érdekében átalakul a kisebbségi önkormányzatok választási rendszere: csak azon a településen lesz lehetőség kisebbségi önkormányzatok állítására, ahol a 2011-es népszámlálás adatai alapján legalább 30 roma nemzetiségű él. Bár a jogszabály némiképp aggályos, az alkotmánybírósági vizsgálat során nem bizonyult alkotmányellenesnek, így alkalmas arra, hogy a jövőben biztosítsa a roma többségű kisebbségi önkormányzatok alapítását, így közvetetten alkalmas a nagyobb cigány lélekszámú településeken a kisebbségi érdekek képviseletére.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Napjaink | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A roma tehetséggondozás

Magyarországon a roma tehetséggondozásnak kiemelkedően fontos jelentősége van, hiszen a hazánkban élő legnagyobb lélekszámú kisebbségről van szó. A romák iskolai képzettsége meglehetősen alacsony, bár napjainkban a fiatalok fele ugyan megszerzi az általános iskolai bizonyítványt, azonban gimnáziumi érettségit már pusztán 1,2%-uk szerez.

A tehetséggondozás lényege, hogy a szegénységben vagy mélyszegénységben élő tehetséges fiatalok is esélyt kapjanak ismereteik bővítésére, látókörük szélesítésére és idővel Magyarország hírnevének öregbítésére. Mindezek mellett pedig nem elhanyagolható szempont az sem, hogy hazánk legnagyobb kisebbségi nemzetiségének szüksége van arra, hogy érdekeit, értékeit roma nemzetiségű értelmiségi réteg képviselje a politikai- és a közéletben egyaránt.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Napjaink, Oktatás | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Mi jelent a kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása?

Hazánkban az elmúlt évek során számos jogszabály változott meg gyökeresen, köztük a kisebbségi önkormányzatok működését szabályozó önkormányzati törvény is, mely 2013 januárja óta fokozatosan lép hatályba. Ennek értelmében minden kisebbségi önkormányzatnak az a feladata, hogy az adott településen vagy annak területén teljes körűen ellássák a kisebbségi közügyeket.

A feladatalapú támogatási forma nem csak különbözik, de teljes mértékben független is az általános működési támogatásról. Előbbi esetében ugyanis a kisebbségi közügyek ellátását célzó projektek célzott támogatását jelenti, míg utóbbi lényege a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kisebbségi önkormányzatok kialakításának és fenntartásának finanszírozása.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Munka, Napjaink | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A roma fiatalok továbbtanulása

Hazánkban a roma férfinépesség foglalkoztatási rátája az országos átlag mindössze fele, míg nők esetében alig éri el a harmadát, aminek oka, hogy a Magyarországon élő roma népesség iskoláztatása nem csak rossz minőségű, de alacsony szintű is.

1989 környékén megindult ugyan egy folyamat, aminek köszönhetően növekedésnek indult a 8 általánost elvégző roma fiatalok száma és egyre több fiatal tanult tovább szakmunkásképző intézményekben, azonban számuk még napjainkban is elhanyagolható az érettségit adó középiskolákban, ennek folyományaképpen pedig az egyetemen is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Oktatás | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Adóbevallás: Pünkösd miatt csúszik a májusi határidő

Az adóbevallás elkészítése során számos határidőre kell odafigyelni. A határidők jogvesztők, így ha nem fordítunk rájuk kellő figyelmet, könnyen előfordulhat, hogy elesünk egy számunkra egyszerűbb lehetőségtől, és emiatt kell egy bonyolultabb formát választani. Mégis a májusra kiírt időpontok számítanak leginkább, többek között azért, mert magánszemélyek számára akkor kell benyújtani az adóbevallást, aki ezt nem teszi meg, büntetésre számíthat.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Napjaink | Címke: , | Szóljon hozzá most!